HR

Opći uvjeti poslovanja

UVODNE NAPOMENE

Korištenje usluga trgovačkog društva LUVA Villas, Kozarčeve stube 8, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 25075330864 ("LUVA" ili "mi") i Vaša interakcija s nama podložna je ovim Uvjetima korištenja ("Uvjeti"). Uvjeti su sastavni dio ugovornog odnosa koji nastaje trenutkom ugovaranja ugostiteljske usluge smještaja u nekoj od vila iz naše ponude ("Smještaj").

LUVA pridaje posebnu pažnju očuvanju Vaše privatnosti i zaštiti Vaših osobnih podataka. Detaljnije o tome koje, na koji način i zašto obrađujemo Vaše osobne podatke možete pročitati u našoj Obavijesti o privatnosti i Kolačićima koji se također nalaze na našoj mrežnoj stranici.

Preporučljivo je da pažljivo pročitate sve informacije na našoj web stranici i provjerite sve detalje koji su vam potvrđeni u trenutku kada ste izvršili rezervaciju, jer te informacije čine osnovu Vašeg ugovora s nama. U trenutku kada rezervirate smještaj ili bilo koju drugu uslugu s naše stranice, ulazite u pravni odnos s našom agencijom i smatra se da prihvaćate sve navedene opće uvjete i odredbe.

Ovi opći uvjeti obvezuju LUVA-u, obvezuju gosta koji je uplatio akontaciju smještaja i/ili dodatnih usluga posredstvom LUVA-e te obvezuju i vlasnika smještaja u dijelu u kojem se odnose na kvalitetu smještaja i uvjeta koji su vezani uz smještaj, a koji je na njih pristao.

Ako postoji bilokoji dio ovih uvjeta s kojima se ne slažete molimo Vas da ne koristite naše usluge.

O VILAMA

Vile iz naše ponude nisu u vlasništvu LUVA-e, već u vlasništvu naših partnera. Zbog toga LUVA uslugu Smještaja s Vama ugovara u ime i za račun svojih partnera koji snose sva ugovorna prava i obveze.

Neki partneri za svoje nekretnine imaju posebne uvjete koji će se također, uz ove Uvjete, primjenjivati na Vaš Smještaj. LUVA će Vas o tome obavijestiti prilikom procesa ugovaranja Smještaja. U slučaju bilo kakvih nesuglasnosti između uvjeta naših partnera i ovih Uvjeta, prevladat će uvjeti partnera, osim ako su uvjeti partnera protivni zakonu ili neprimjenjivi, u kojem će slučaju prevladati naši (ovi) Uvjeti. LUVA-ini partneri imaju svoj kućni red odnosno uvjete korištenja kuća koji se moraju poštivati i koji će vam biti prezentirati u samoj vili.

UVJETI REZERVIRANJA, UGOVARANJA SMJEŠTAJA, PLAĆANJA I OTKAZIVANJA

Ukoliko se odlučite za naše usluge, LUVA će zajedno s Vama isplanirati Vaše putovanje i potruditi se da Vam taj proces maksimalno olakša.

Kako bismo Vam olakšali pregled svih uvjeta i postupka rezervacija vila u nastavku Vam navodimo najčešća pitanja i odgovore na njih:

Gdje mogu pronaći ponudu vila i cijene usluga?

Sve su vile iz naše ponude objavljene su na našim mrežnim stranicama. Za svaku je vilu naveden detaljan opis sadržaja, lokacija i cijena te su pridružene odgovarajuće fotografije vile. Na promjenu cijena usluga mogu utjecati i promjene u tečaju stranih valuta za što LUVA nije odgovorna. U slučaju pogreške u cijeni ili bilo kakvih drugih propusta, LUVA pridržava pravo prilagoditi cijene ili izvršiti bilo kakve druge ispravke.

Što je sve uključeno u cijenu Smještaja?

U cijenu Smještaja su uključeni troškovi vode, plina, električne energije, interneta, održavanja bazena i vanjskog prostora te korištenja posteljine, ručnika i kuhinjskih ručnika, začina i slično. Cijene su s uključenim PDV-om. Pojedine vile posebno naplaćuju dodatne usluge poput završnog čišćenja, grijanja bazena, dovođenja kućnih ljubimaca, boravišne pristojbe i sl. Usluge koje se dodatno naplaćuju će biti posebno naznačene u posebnim uvjetima pojedine vile ili priopćene od strane naših djelatnika. Shodno tome Vas molimo da se kod odabira vile upoznate s uslugama koje nisu uključene u cijenu Smještaja. Dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovne usluge i koje gost prethodno najavljuje i posebno izabire iz ponude uz rezerviranje smještaja te mu se posebno naplaćuju prema cijeni koja je uz njih navedena. Prilikom vršenja rezervacije, gostu će se jasno navesti koje su usluge uključene u cijenu smještaja, a koje će mu biti dodatno naplaćene temeljem njegovog izbora. Također će se gostu navesti i ukupan iznos njegove pojedinačne rezervacije prije no što ju potvrdi.

Koji je postupak rezervacije i ugovaranja Smještaja?

Rezervaciju vile provodimo isključivo pisanim putem preko e-pošte. Putem e-pošte dostavljate i podatke koji su nam potrebni za ugovaranje Smještaja. U suprotnom, Smještaj se neće smatrati ugovorenim. Telefonskim putem je moguće dobiti informacije, no ne i izvršiti rezervaciju Smještaja. Molimo imajte na umu da ste prilikom rezervacije dužni dostaviti broj gostiju, koji ne smije biti veći od maksimalno propisanog uvjetima pojedine vile. Napominjemo da ste odgovorni dostaviti nam točne i istinite podatke. Ukoliko ne navedete točne i istinite podatke, utoliko snosite odgovornost za sve troškove, tj. posljedice nastale iz netočnih podataka. Nakon što ste potvrdom ponude odabrali vilu i vremenski period u kojem planirate u njoj boraviti, LUVA će Vam na adresu e-pošte dostaviti ponudu za uplatu s iznosom nepovratnog predujma. Predujam je uključen u cijenu Smještaja. Iznos predujma ste obvezni platiti u roku od 24 sata od primitka ponude te nam odmah nakon uplate poslati potvrdu o uplati na email. Smještaj se smatra ugovorenim nakon što uplatite iznos predujma. Nakon što uplata bude vidljiva na našem bankovnom računu, poslati ćemo Vam potvrdu (voucher) koja će sadržavati podatke o rezervaciji, iznosu koji ste uplatili, iznosu koji još trebate platiti i kojom dinamikom ("Potvrda").

Na koji način plaćam ostatak cijene Smještaja?

Što se tiče plaćanja preostalog iznosa cijene Smještaja napominjemo da se uvjeti plaćanja razlikuju od vile do vile. Naime, kako vile nisu u našem vlasništvu, već u vlasništvu naših partnera, način plaćanja ostatka cijene ovisi o uvjetima partnera (na primjer neki Partneri traže uplate 60 dana prije dolaska, neki 30 dana, neki u gotovini prilikom dolaska u objekt itd.). Stoga, slobodno nam se obratite e-mailom ako Vas zanima način plaćanja ostatka cijene Smještaja za pojedinu vilu. Također, na voucheru koji ćete primiti nakon prve uplate će biti naznačen krajnji rok uplate preostalog dijela iznosa.

Konačan račun za uslugu Smještaja će Vam izdati izravno partner LUVA-e i uručiti Vam ga po izvršenju usluge Smještaja. Račun će glasiti na puni iznos cijene Smještaja (uključujući cjelokupni iznos prethodno plaćenog predujma).

Što ako zakasnim s plaćanjem predujma ili ostatka iznosa cijene?

Ako iznos predujma ne platite u roku 24 sata, LUVA će otkazati Vašu rezervaciju. Ako ostatak iznosa cijene Smještaja ne platite u rokovima o kojima ćete biti obaviješteni tijekom dogovaranja Smještaja i putem Potvrde, LUVA i partneri LUVA-e zadržavaju pravo otkazati uslugu Smještaja uz zadržavanje cijelog iznosa predujma. U svakom slučaju, u situacijama kad ste ostatak iznosa cijene Smještaja obvezni platiti prije dolaska u vilu, LUVA će se pobrinuti da Vas na vrijeme podsjeti na obvezu uplate kako ne bi došlo do otkaza Smještaja.

Da li mogu otkazati Smještaj nakon plaćanja predujma odnosno ostatka cijene Smještaja?

Da, uslugu Smještaja možete otkazati i to isključivo u pisanom obliku, slanjem e-pošte na adresu LUVA-e.

Hoću li dobiti povrat predujma odnosno ostatka cijene Smještaja u slučaju otkazivanja Smještaja?

Predujam kao i uplaćeni ostatak cijene Smještaja se ne vraćaju u slučaju otkazivanja Smještaja, bez obzira na razlog otkazivanja.

Koji su uvjeti plaćanja bankovnim transferom?

LUVA prihvaća plaćanje bankovnim transferom te prilikom takvog plaćanja sami snosite odgovornost za sve troškove bankovne transakcije. Sva plaćanja će biti izvršena u EUR valuti. Prilikom plaćanja moguće je da dođe do odstupanja naplaćenog iznosa u odnosu na cijenu istaknutu na LUVA web stranici radi tečajne razlike. LUVA nije odgovorna za tečajne razlike ili troškove i naknade povezane sa drugim bankovnim institucijama. Iznos koji primimo na naš račun mora biti točan onome koji je iskazan na ponudi. Promocije i popusti se ne mogu zbrajati ili kombinirati. Svaka rezervacija može sadržavati samo jedan popust.

OBVEZE LUVA-e

U skladu s ovdje navedenim uvjetima, LUVA će u odnosu s Vama postupati s pažnjom dobrog stručnjaka, pobrinuti će se da Vam usluga Smještaja bude odgovarajuće izvršena i u okviru svojih mogućnosti će skrbiti o Vašim pravima i interesima uvažavajući pritom dobre običaje u turizmu. Pritom, ističemo da sama usluga Smještaja uvelike ovisi i o aktivnosti naših partnera te da u određenim slučajevima eventualno neizvršenje usluge ili nepotpuno/pogrešno izvršenje neće ovisiti izravno o nama.

Naši djelatnici će prema Vama nastupati kao kontaktna točka za sve Vaše upite i potrebe vezane uz Smještaj. Međutim, ponekad ćemo Vas možda zbog prirode Vašeg upita izravno uputiti na našeg partnera (primjerice neadekvatno pripremljena vila, nefunkcionalnosti u vili, buka ili slične neugodnosti u susjedstvu i sl.).

OGRANIČENJE I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI LUVA-e

Napominjemo da, iako ste uslugu Smještaja ugovorili s nama, LUVA u tom procesu djeluje u ime i za račun svojih partnera – vlasnika vila. Stoga, trenutkom ugovaranja Smještaja Vi kao gost ulazite u ugovorni odnos s našim partnerom koji Vam je dužan osigurati uslugu Smještaja kako ste Vi zatražili, a u uvjetima njegovih mogućnosti koje smo Vam mi prezentirali.

Ni LUVA niti njezini partneri nisu odgovorni za djela ili propuste bilo kojeg vladinog tijela, njihovih službenika ili zaposlenika ili bilo kojeg zaposlenika ili agenata zrakoplovnih tvrtki, zračnih prijevoznika, operatora karata, drugih kopnenih prijevoznika, brodskih kompanija ili operatera, operatera za krstarenja ili trajekta, svih ostalih prijevoznika, hotelijera ili drugih pružatelja smještaja, svih drugih pružatelja turističkih usluga, turističkih vodiča, putničkih agenata i/ili pružatelja usluga hrane i pića, ostalih dobara i usluga s kojima ste stupili u odnos za vrijeme Vašeg boravka u vili iz naše ponude, a nad kojima LUVA ili njezini partneri nemaju izravnu kontrolu.

LUVA ne odgovara za bilo kakvu ozljedu, gubitak, smrt, neugodnosti, kašnjenje, oštećenje osobne imovine ili drugu štetu u svezi s pružanjem bilo kojih dobara ili usluga, bilo da su posljedica, ali nisu ograničene na utjecaj više sile, bolesti, pandemije i epidemije, ratnih zločina, civilnih nemira, pobuna, šteta izazvanih djelovanjem životinja, štrajkova ili drugih radnih aktivnosti, bilo kakvih kriminalnih ili terorističkih aktivnosti, prebukiranja ili nekvalitetnog pružanja usluge, trovanja hranom, mehaničkih ili drugih neuspjeha zrakoplova ili drugih sredstava prijevoza ili neuspjeh bilo kojeg transportnog mehanizma koji osigurava pravovremeni dolazak ili odlazak te bilo kojih događaja koji su izvan kontrole i/ili utjecaja LUVA-e. Primjerice, LUVA neće biti odgovorna za nemogućnost korištenja Smještaja zbog odluka trećih strana te sukladno tome ni za povrat bilo kojih, od gosta, primljenih iznosa niti će biti u obvezi osigurati promjenu već ugovorenog datuma Smještaja. Odluka o povratu bilo kojih iznosa ili promjeni datuma - već ugovorenog Smještaja - ovisi o volji vlasnika vile s kojim je Smještaj ugovoren.

Ako Vam je LUVA na bilo koji način pomogla prilikom rezervacije usluge pružatelja bilo kakvih prijevoznih ili drugih usluga, Vaš odnos s takvim pružateljem usluga podliježe uvjetima i odredbama koje su nametnute takvim dobavljačima u vezi s pitanjima koja ne mogu biti izričito predmetom našeg ugovora s njima, a posebice primjenjivim zakonima, zahtjevima i politikama bilo koje vlade, vladinog tijela ili zaposlenika, uključujući, vizu, ulaz, izlaz ili tranzit.

Ni LUVA niti njezini partneri nisu odgovorni za bilo koje uvjete ili zahtjeve bilo koje treće strane koja Vam pruža određenu uslugu tijekom Vašeg odmora, a koja nije usluga Smještaja. Ako odlučite da ne želite posjetiti neku zemlju ili dio zemlje koju ste namjeravali posjetiti zbog bilo kojeg zakona, uvjeta ili zahtjeva bilo koje vlade ili državne vlasti, službenika ili agenta, sami ste odgovorni snositi sve troškove i naknade, gubitak ili štetu nastalu kao posljedicu te eventualne naknade otkazivanja ili izmijenjenih naknada.

LUVA ne odgovara za bilo kakvu ozljedu, gubitak, reklamaciju, štetu ili bilo kakvu posebnu, egzemplarnu, kaznenu, indirektnu ili posljedičnu štetu bilo koje vrste (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit) povezanu s obavljanjem ili neobavljanjem usluga bilo kojeg pružatelja putničkih usluga, bez obzira je li to utemeljeno na ugovoru, deliktu, strogoj odgovornosti ili na neki drugi način. Navedeno uključuje, ali se ne ograničava na neizvršenje koje proizlazi iz stečaja, reorganizacije, insolventnosti, raspuštanja ili likvidacije pružatelja putničkih usluga. U slučaju neizvršenja koje proizlazi iz stečaja, reorganizacije, insolventnosti, raspuštanja ili likvidacije pružatelja putničkih usluga, Vaš zahtjev treba biti usmjeren prema pružatelju putničkih usluga, a ne prema LUVA-i ili njezinim predstavnicima ili partnerima.

DJELOVANJE VIŠE SILE

LUVA i njezini partneri ne snose odgovornost za bilo kakvu štetu i / ili kašnjenje u pružanju usluge Smještaja uzrokovano djelovanjem više sile. Događaj više sile uključuje, ali se ne ograničava na djelovanje vlade, rat, političke nemire i nerede, građanske sukobe, industrijske nesuglasice, radni spor, štrajk, prirodnu ili nuklearnu katastrofu, požar, krađu, epidemije i pandemije bolesti, ostale bolesti, neispravnosti ili kvarove u opremi, vremenske uvjete, karantenu, medicinske ili carinske propise, tehničke ili administrativne probleme sa transportom, zatvaranje aerodroma, izmjene u redu vožnje brodova, kvarove na vozilima, izostanak vode i ostale promjene izvan naše kontrole.

LUVA i njezini partneri Vam nisu dužni osigurati povrat uplaćenih sredstava (predujma i/ili ostatka, punog iznosa Smještaja) ako Smještaj ne možete koristiti zbog više sile koja ne sprječava pružanje usluge Smještaja.

OŠTEĆENJE / SIGURNOSNI DEPOZITI

Određeni partneri za svoje vile zahtijevaju plaćanje sigurnosnog depozita u svrhu osiguranja od bilo kakvih oštećenja, slučajnih šteta ili sličnih događaja uzrokovanih vašim nemarom, gubitkom imovine, dodatnog čišćenja, ili nepodmirenih računa koji su mogli nastati tijekom vašeg boravka. Pritom, ako takva šteta nastane, a premašuje iznos plaćenog depozita, bit ćete odgovorni partneru nadoknaditi puni trošak nastale štete.

Postojanje zahtjeva za iznos sigurnosnog depozita će vam biti potvrđeno prilikom postupka rezervacije vile odnosno ugovaranja Smještaja, a također isto je naznačeno na mrežnoj stranici svake pojedine vile.

Ako ne bude potrebe za zadržavanjem sigurnosnog depozita, isti će Vam biti vraćen nakon završetka Vašeg boravka u vili. Procjenu je li potrebno vratiti ili zadržati sigurnosni depozit i u kojem iznosu, izvršit će partner, ako je to moguće i prije nego što napustite vilu. U tom će Vam slučaju iznos sigurnosnog depozita vratiti partner LUVA-e. Međutim, ako to nije praktično zbog ranih / kasnih odlazaka, pregled vile će se izvršiti nakon Vašeg odlaska, a povrat iznosa depozita će izvršiti partner naknadno na Vaš račun. LUVA zadržava pravo da Vas naknadno kontaktira ako se prilikom pregleda vile ustanovi da uz zadržavanje cijelog iznosa sigurnosnog depozita morate nadoknaditi razliku do stvarnog iznosa nastale štete.

Ako otkrijete bilo kakve probleme ili oštećenja prilikom dolaska, dužni ste ih odmah prijaviti partneru kako biste izbjegli bilo kakve nesporazume nakon završetka perioda boravka.

PUTOVNICE, OSOBNI DOKUMENTI I ZAHTJEVI ZA VIZE

Za ulazak u Hrvatsku potrebna je važeća putovnica ili osobna iskaznica (za državljane EU). Savjetujemo da prije nego što potvrdite rezervaciju ili ugovorite Smještaj, provjerite svoju putovnicu i/ili osobnu iskaznicu i utvrdite hoće li ostati važeća tijekom cijelog razdoblja putovanja. Poželjno je da isto napravite i za putnike koji dolaze s vama. LUVA nije odgovorna ako uslugu Smještaja nećete moći iskoristiti zbog neodgovarajućih putnih i/ili osobnih dokumenata.

Također, savjetujemo da prije rezervacije s nadležnim veleposlanstvom provjerite je li Vam za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza. LUVA nije odgovorna ako uslugu Smještaja nećete moći iskoristiti zbog nezadovoljavanja eventualnih uvjeta ishođenja vize za ulazak u Republiku Hrvatsku.

CARINSKI I DEVIZNI PROPISI

Dužni ste poštivati carinske i devizne propise. Ukoliko zbog nepoštivanja propisa ne možete nastaviti putovanje, utoliko sami snosite sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu.

PUTNO OSIGURANJE

LUVA nije dužna ni Vama niti putnicima u Vašoj pratnji osigurati putno osiguranje za potrebe boravka u vili. Također, ishođenje putnog osiguranja nije preduvjet za ugovaranje Smještaja.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 6. St.1. točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 i čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora

Prigovor se može podnijeti putem pošte na adresu:

LUVA Villas.,
Kozarčeve stube 8,
10000 Zagreb, CROATIA
ili na e-mail adresu: luva@luva-villas.com

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Za sve sporove u vezi s primjenom ovih uvjeta, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom objave na mrežnoj stranici LUVA-e.

Svaka izmjena i dopuna ovih Uvjeta će biti učinjena i javno objavljena te priopćena u skladu s odredbama ovih Uvjeta.